Uitnodiging
Commissarissenontmoetingen 2018/2019

Seminar: Toezicht op integriteit en gedrag

Datum: 16 april 2019

Tijd: 15.00-18.00u

Locatie: PwC Amsterdam

Gastheer: Michael de Ridder


Sprekers:

Noortje Boere,

Adriaan Denkers,
José R. Hernandez,

Andre Mikkers


Niet-integer gedrag kan allerlei vormen aannemen: van diefstal van bedrijfsgoederen en incorrecte declaraties tot grootschalige fraude en corruptie. Hoe staat het met het ethisch handelen van het bestuur en de organisatie waarop u toezicht houdt? Goed, zult u vast zeggen, maar hoe weet u dat zo zeker?

Eind mei van dit jaar verschijnt de tweejaarlijkse Nederlandse editie van de Economic Crime Survey van PwC. Auteurs André Mikkers en Noortje Boere geven u tijdens dit seminar een voorproefje van de uitkomsten over ethiek en financieel-economische criminaliteit. Als bestuurders en medewerkers zeggen dat ze integer zijn, zijn ze dat dan ook en gedragen ze zich er ook naar? Het onderzoek laat zien dat alleen regels opstellen en voorlichting geven onvoldoende is om ethisch gedrag te stimuleren.


Hoe kwetsbaar zijn grote ondernemingen eigenlijk voor economische criminaliteit? Sociaal wetenschapper Adriaan Denkers houdt zich onder andere bezig met de ontwikkeling van een scan om dit te kunnen vaststellen. Daarnaast zal hij u meenemen in de motieven van de personen die de regels overtreden. Hoe zijn die motieven en het bijbehorende gedrag te herkennen?

Tenslotte gaat José R. Hernandez, bekend van zijn onlangs verschenen boek ‘Broken Business’ met u in gesprek over waarom goede bedrijven de fout in gaan. Wat kan de top van een bedrijf doen aan corruptie en wangedrag in het bedrijfsleven? Onethisch of niet-integer gedrag destabiliseert immers de interne organisatie en kan buiten de deur tot grote reputatieschade lijden.


In de afsluitende paneldiscussie bespreken we graag wat u met alle genoemde factoren en informatie kunt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

André Mikkers, +31 (0)88 792 63 48 of andre.mikkers@pwc.com

Biografie sprekers

Noortje Boere

Drs. Noortje Boere is sinds 2015 verbonden aan PwC’s afdeling voor Forensic Services. Noortje houdt zich binnen Forensic Services bezig met een verscheidenheid aan (internationale) forensische onderzoeken. Daarnaast houdt zij zich bezig met verschillende compliance onderzoeken. In laatstgenoemde onderzoeken buigt zij zich over de vraag hoe organisaties integer gedrag van werknemers kunnen stimuleren.

Adriaaan Denkers

Sociaal wetenschapper Dr. Adriaan Denkers werkt samen met (inter)nationale partners binnen de wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven, aan het ontwikkelen van wetenschappelijke en toepasbare kennis op het gebied van de psychologie en normen. Enkele van zijn onderzoeksprojecten richten zich op het verklaren van jeugdige delinquentie, het vaststellen van de effectiviteit van programma’s gericht op het verbeteren van gedrag en welzijn bij daklozen en gedetineerden. Daarnaast houdt Denkers zich bezig met de ontwikkeling van een scan voor het vaststellen van de kwetsbaarheid van grotere ondernemingen voor economische criminaliteit.

José R. Hernandez

José Hernandez is een bekende leider, ondernemer en consultant bij internationale organisaties. Zijn werk richt zich vooral op ondersteuning van multinationals die verstrikt zijn geraakt in complexe regelgevingszaken en witteboordencriminaliteit. Eerder was hij partner bij PwC, waar hij zich toelegde op zijn specialismen in forensische accountancy, governance en compliance. José heeft een PhD in Economics and Business Administration van de VU in Amsterdam, waar hij ook een gastdocentschap vervult. De titel van zijn dissertatie is Principles, Processes, and Practices of Fraud Prevention.

André Mikkers

Drs. André Mikkers RA is sinds 2002 partner bij PwC's Forensic Services. André heeft jarenlange ervaring op het gebied van zowel preventieve als repressieve forensische onderzoeken en is in deze onderzoeken met vele verschillende vormen van niet-integer gedrag in aanraking gekomen. Tevens is André mede oprichter van de Nederlandse afdeling van de ACFE. Daarnaast leidt hij de Data & Analytics activiteiten binnen PwC en heeft in het kader daarvan een Data Experience Lab opgericht.